Det er afgørende at

 • have kendskab til beboernes livsforløb og baggrund. Kontaktperson og leder er ansvarlige for, at der udleveres livshistoriehæftet ved indflytning
 • vise forståelse, og kunne sætte sig i beboerens sted. Via sproget skal personalet synliggøre en positiv holdning i samværet

 • være fleksibel og tilpasse sine handlinger udfra ønsker og behov
 • beboere og pårørende får en behagelig og imødekommende modtagelse i huset 
 • respektere  ønsket tiltaleform
 • benytte en god omgangstone uden bandeord. At dialogen mellem beboer og personale er ligeværdig
 • ikke at tale irettesættende eller nedværdigende. I situationer hvor dette ikke efterleves, er det legalt, at kollegaer påpeger dette
 • kommunikation og information mellem kontaktperson, beboeren og pårørende er god
 • beboeren har mulighed for fortsættelse af interesser og hobbyer indenfor husets rammer
 • hjælpe beboeren bedst muligt med at bevare værdighed, færdigheder og ressourcer

 • værne om dennes blufærdighed og ikke tale hen over hovedet på vedkommende (hverken om private ting eller om andre beboere/brugere)

 • hjælpe beboeren med et velsoigneret ydre. At man er bevidst om beboerens færdigheder og forstår at medinddrage i den daglige pleje, hvor det er muligt 

 • respektere beboernes privatliv, ønsker og behov, samt alle banker på beboerens dør og respekterer dennes lejlighed som et privat hjem
 • kende beboerens tro, respektere og medinddrage den i hverdagen
 • beboeren selv bestemmer i eget hjem, så vidt det skønnes forsvarligt, i forhold til hygiejne og sikkerhed 

 • give den enkelte beboer flest mulige valgmuligheder og i videst muligt omfang lade beboeren selv bestemme dagens forløb
 • Uforudsete hændelser registreres som afvigelser og derved synliggøres
 • drage omsorg og trøste ved sygdom, sorg, og død. 

 •  kunne opmuntre, feste og le sammen, samt dele stjernestunderne 
 • give tryghed samt overholde tavshedsløftet