PERSONALESAMMENSÆTNING PÅ DALSMARK

Plejepersonalet består af en fast stab af; social og sundhedshjælpere, assistenter, pædagoger og plejeruddannet personale, samt egne afdelingssygeplejersker.

Plejehjemmets forstander er sygeplejerske med diplom i ledelse og diakoni. Vi har en sekretær i bogholderiet, en marketingsmedarbejder, en pedel og 2 pedelmedhjælpere. I daghjemmet er to aktivitetsmedarbejdere. Aktivitetscentret har en aktivitetsmedarbejder og så har vi vores helt egen naturvejleder ansat med projektmidler. Vi har to rengøringsassistenter og en vaskerimedarbejder. Vores køkken har 4 ansatte, 3 ernæringsassistenter og en med bachelor i ernæring og sundhed.

Vi har social-og sundhedselever, både hjælper- og assistentelever. Vi ser os som et sted med en kultur der understøtter og bidrager til et aktivt og godt læringsmiljø.

Personalet uddannes løbende ved behov således alle er opdateret inden for de pågældendes områder.

Vi har enkelte ikke uddannede medarbejdere, hovedsageligt dem som har det formål at søge ind på social- og sundhedsskolen eller anden sundhedsfaglig uddannelse, og derfor har et mål inden for faget.

Vi har medarbejdere som er i forskellige former for aktivering/arbejdsprøvning fra kommunen.

Vi ser os som et plejehjem med socialt og menneskeligt ansvar, og gør hvad vi kan for at skabe gode rammer om personlig og faglig udvikling.

 Vores samarbejde med alle eksterne samarbejdspartnere er på lige fod med kommunens plejehjem, f.eks. demenskoordinatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger m.v. Som nyt tiltag har vi fået tilknyttet vores egen plejehjemlæge, Tine Hermann, via aftale med Sønderborg kommune. Vi samarbejder dog med alle læger da man stadig frit kan benytte egen læge.