Familierådet har til formål at oparbejde og vedligeholde en familiekultur samt styrke familielivet på Dalsmark. Således at der gives gode muligheder for samvær, aktiviteter og arrangementer for beboerne og deres familier i samarbejde med plejehjemmets medarbejdere.

Familierådet skal sørge for muligheder for det gode liv på tværs af alle aldre, og der skal arbejdes for, at familierne oplever Dalsmark som et familiært miljø, således at familierne har lyst til at være aktive.

Rådet er sammensat af 4 beboere, 4 familiemedlemmer, 4 medarbejdere incl. forstanderen og af 2 repræsentanter fra Vennekredsen. Herudover arbejdes der på at få 1 eller 2 repræsentanter fra de personer, som har haft en ægtefælle eller anden relation på plejehjemmet.

Opdateret maj 2019 af Søren Gülck

Familierådet består af


Familierepræsentanter

Formand Poul Johannesen    tlf. 20 43 06 10
Else Lunderskov                        26 21 73 89
Maj-Britt Duus                           28 39 14 14
Tove Mathiesen                         30 60 58 07
Leila Bindesbøl                           22 16 21 68
Lis Gormsbøl (supp)                  40 42 16 08

 

Beboer/brugerrepræsentanter
Catharina Lunderskov
Anne Vibeke Lüthje
Jørna B. Madsen

Medarbejder
Forstander Maibritt E Nielsen
Anny Møgelvang daghjem
Kathrine Lehmann Plejehjem
Rose Johannsen  Plejehjem
Karin Pors  Plejehjem

Vennekredsen repræsenteres af

Jørn Rørholm                                 40 18 22 79

Sekretær Susan Madsen

Opdateret februar 2020 af Søren Gülck

 

 

Vedtægter & referater