The Eden Alternative

Hvad betyder navnet Eden Alternative?
"Eden" refererer til "paradiset", Edens have. Dette paradis omtales i Det Gamle Testamente, hvor det hebraiske ord "pardes" anvendes, i betydningen "have" eller "park".  
Navnet "Eden" blev derfor, af grundlæggerne af denne filosofi, valgt som et symbol på den bedst kendte have i verden. En tryg have med en mangfoldighed af liv. Ordet "Alternative" blev valgt som et udtryk for, at et alternativ til det traditionelle pleje- og omsorgssystem er nødvendigt.

De 10 principper

Sproget er et magtfuldt hjælpemiddel

Her på Danske diakohjem Dalsmark plejehjem arbejder vi rigtig meget med at bruge den rigtige kommunikation, som giver de mennesker vi arbejder med større menneskelig værdi i deres hverdag og hjem.

Fokusskifte - "Fra institution til hjem"
Et liv styret af institutionstankegange kan være med til at øge oplevelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, som uopdaget fører til større behov for hjælp. Eden Alternative Filosofien påpeger, at ethvert menneske skal kunne have et godt liv, uanset alder, bolig og handicap. Det kræver en meget ihærdig, bevidst indsats at afbalancere denne umiddelbart let forståelige hensigt med organisationens samtidige behov for en ordentlig styring af økonomi, drift og kvalitet. Men filosofien og dens redskaber er en tydelig vejviser ift. at sikre værdighed og trivsel i hverdagen

Motto - "Liv værd at leve”
Der sikres en hverdag hvor den enkelte, blandt meget andet, har mulighed for både at have pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med at den nødvendige og kvalificerede omsorg gives. En rehabiliterende effekt opnås, som resultat af de kompetente og indlevende medarbejderes indsats i respektfulde, ligeværdige samarbejder med beboere og familier. Håb, værdighed og trivsel bevares.

Klik her for at læse artikel om Eden alternatives arbejde