Ny Forstander pr. 1. oktober 2017

Kære alle beboere, familier, venner og medlemmer af støttekredsen, og alle læsere.
Som det har været meldt ud i dagspressen skal jeg pr. 1.9.2017 sige farvel til Dalsmark plejehjem, for at være leder i Fjordbo. 
Fjordbo er Danske Diakonhjems nye bofællesskab i Gråsten.

Danske Diakonhjems hovedbestyrelse har nu truffet beslutning om hvem der skal være den nye leder i plejehjemmet fremover.

Se her direktør Emil Tangs officielle orientering.

Kære alle

I forlængelse af at forstander på Dalsmark plejehjem, Andreas Nielsen pr. 1. oktober 2017 er ansat som forstander på det nye bofællesskab som Danske Diakonhjem bygger i Gråsten bliver forstanderstillingen på Dalsmark plejehjem ledig.

På det netop afholdte bestyrelsesmøde i Danske Diakonhjem blev det besluttet igen at sammenlægge ledelse af Dalsmark plejehjem og Danske Diakonhjems Fritvalg i Sønderborg kommune med virkning fra 1. oktober 2017.
Samtidig var det en enig bestyrelse der ønskede at tilbyde nuværende leder af Danske Diakonhjems Fritvalg i Sønderborg kommune, Maibritt Nielsen stillingen som forstander/leder af Dalsmark plejehjem og Fritvalg.
Maibritt har efterfølgende takket ja til stillingen og tiltræder denne pr. 1. oktober 2017.

Velkommen til Maibritt – vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.

God weekend til jer alle.
Med venlig hilsen
Emil Tang