Opstart

 

Når du har valgt Danske Diakonhjem hjemmepleje ringer vi til dig, når vi har modtaget besked fra visitationen.

I telefonsamtalen får vi en snak om det første besøg hos dig, vi prøver at tilpasse tider så hjælpen bliver på dine præmisser.

 Første dag du får hjælp, tilstræber vi, at besøget aflægges af den medarbejder som fremover bliver din kontaktperson.

 

Læge

Du beholder din egen læge, vi beder dig om lov til at korrespondere med denne, i det omfang det er nødvendigt. Dette vil foregår i et skriftligt formular.

 

Medicin

Nogle borgere doserer selv deres medicin, andre får hjælp af en hjemmesygeplejerske, og andre igen, får hjælp af vores social- og sundhedsassistent.

 

Hjælpemidler

Hvor der er behov for hjælpemidler, f.eks. rollator, badebænk mv. foregår dette i et samarbejde mellem kommunens hjælpemiddelafdeling og os.

Efter en evt. indlæggelse, vil det være sygehuset der giver besked om, hvad der er behov for af hjælpemidler for at den enkelte borger kan udskrives.

Derudover har vi altid særlig fokus på hjælpemidler og vurderer løbende om vi bruger de mest optimale.

Dette gør vi både af hensyn til dig og vores medarbejdere.

 

Rengøring

Vi medbringer miljørigtige rengøringsmidler og ergonimiske rigtigt udstyr til rengøringsarbejdet.

Således skåner vi både dig, miljøet og vores medarbejdere.

Det eneste du skal stille til rådighed er en støvsuger.

 

Dagcenter

Mange af de borgere som vi kommer hos, er i risikogruppen for at føle sig ensomme. 

Derfor er vi særlig opmærksomme på, at orientere om de sociale tilbud der er mulige, - daghjemmet på Dalsmark plejehjem er et af dem.

I daghjemmet møder du ligestillede, og der er forskellige former for aktiviteter ugen igennem både formiddag og eftermiddag.

Læs mere om vores dagcenter under fanen Aktiviteter - dagcenter.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.