Det er afgørende at

 • have kendskab til borgernes livsforløb og baggrund
 • vise forståelse og kunne sætte sig i borgerens sted. Via sproget skal personalet synliggøre en positiv holdning i samværet
 • være fleksibel og tilpasse sine handlinger udfra ønsker og behov
 • borgere og pårørende får en behagelig og imødekommende modtagelse i eget hjem - både når det gælder rengøring og personlig pleje
 • respektere ønsket tiltaleform
 • benytte en god omgangstone uden bandeord. At dialogen mellem borger og personale er ligeværdig 
 • ikke at tale irettesættende eller nedværdigende. I situationer hvor dette ikke efterleves, er det legalt, at kollegaer påpeger dette

 • kommunikation og information mellem kontaktperson, borgeren og pårørende er god
 • borgeren har mulighed for fortsættelse af interesser og hobbyer indenfor husets rammer, og for borgerens vedkommende evt. være behjælpelig med at etablere et netværk, således at denne ikke oplever isolation og ensomhed
 • hjælpe bedst muligt med at bevare værdighed, færdigheder og ressourcer. Værne om dennes blufærdighed og ikke tale hen over hovedet på vedkommende (hverken om private ting eller om andre borgere)
 • hjælpe borgeren med et velsoigneret ydre. At man er bevidst om borgerens færdigheder og forstår at medinddrage disse i den daglige pleje, hvor det er muligt
 • respektere privatlivet, ønsker og behov. Samt alle banker på borgerens dør og respekterer boligen som et privat hjem 
 • kende borgerens tro, respektere og medinddrage den i hverdagen
 • borgeren bestemmer selv i eget hjem
 • hos borgeren ude i kommunen er det de visiterede ydelser, der er afgørende for, hvilke ydelser der kan og bør leveres

 • uforudsete hændelser registreres som afvigelser og derved synliggøres
 • drage omsorg og trøste ved sygdom, sorg, og død
 • kunne opmuntre, feste og le sammen, samt dele stjernestunderne
 • give borgeren tryghed samt overholde tavshedsløftet