Hvem er vi, hvad er vi?


Danske Diakonhjems faglige profil og tilgang til pleje og omsorg har rod i diakonien, og plejetilgangen baserer sig grundlæggende på det kristne menneskesyn, som diakonien er det praktiske udtryk for.

Det betyder at vi

  • betragter ethvert menneske som unikt skabt og værdifuldt
  • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd
  • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis
  • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, socialt, kulturel og åndelig omsorg
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, familier, frivillige og medarbejdere

Dette udgør det bærende i vores plejekoncept, mødet med det enkelte menneske.
Helt overordnet er det vores mål, med udgangspunkt i vores menneskesyn, at tilbyde et godt liv for beboerne og et godt arbejdsliv for de ansatte.


Vi ligger stor vægt på

Først og fremmest at have et indgående kendskab til den enkelte for at sikre at vi "rammer rigtigt" i tilgangen til vedkommendes behov og ønsker. At der er stor nærvær i omsorg og pleje.
Danske Diakonhjem lægger vægt på at have en medarbejdergruppe, som er kompetent til deres arbejde.
Vores hjertesag er pleje og omsorg med personlig nærvær og høj faglighed.