Målsætningen for Danske Diakonhjem er, som en del af folkekirkens diakoni, at oprette og drive plejehjem og plejecentre samt varetage servicefunktioner i forbindelse hermed.

Ved folkekirkens diakoni forstås

  • folkekirkens tjeneste og omsorg for medmennesker
  • praktiske handlinger, der har udgangspunkt i en kristen holdning
  • et menneskesyn, der betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt
  • et menneskesyn, hvor det enkelte menneske forstås i en helhed med fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige aspekter, der gensidigt påvirker hinanden

Se også: www.diakonhjem.dk