Hver anden måned udkommer vores beboerblad: "Æ Nyhedsblad".

Bladet fortæller om både store og små begivenheder på plejehjemmet med en masse skønne billeder hvor mange ord ikke er nødvendig.

Bladet indeholder også mange nyttige informationer af generel karakter.

 Bladet kan købes i Daghjemmet og koster 20,00 kr.