Det er naturligvis muligt at beholde egen læge og tandlæge ved indflytning.

Ved tidsbestilling er personalet behjælpelig med dette.

Vi har fra februar 2018 fået en fast plejehjemslæge som alle beboere har mulighed for at skifte til.
Lægen er Tine Hermann fra Ulsnæs lægerne i Gråsten, hun vil komme fast i huset hver tirsdag
til gennemgang ved de beboere der skulle have behov for dette.

Beboernes medicin opbevares i et aflåst skab i boligen.

Personalet kan hjælpe med dosering af medicin, medicinændringer mv..

Medicin bringes ud dagligt også i akutte tilfælde fra apoteket.

Der tillægges gebyr på alle leveringer.

Det er en god idé at lave en betalings aftale med bank og apotek.

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.