Der er gode muligheder for at låne bøger samt lydbånd hver formiddag i Daghjemmet.

Efter aftale får vi besøg af en bibliotekar, der orienteres nærmere om dette.