Behovet for hjælpemidler tilpasses i samråd med kommunens terapeuter samt plejehjemmets sygeplejerske og forflytningsvejleder.