Der var livsgnist, leg, latter og masser af luft i Rinkenæs

 Læs artikel i Jyske vestkysten den 16.august. 2017

Friluftsture holder gejsten oppe på plejehjemmet

Læs artikel i DR.DK her  - 10. august 2017

Fælles friluftsliv genantænder gnisten

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad her - 3. august 2017

Udelivs og fællesskabs dagen 2016

Udklip af Udelivs og fællesskabs dagen i 2016

Konference: Udeliv for ældre - et dragende fællesskab.

PRESSEMEDDELELSE

”UDELIV FOR ÆLDRE – ET DRAGENDE FÆLLESSKAB”

Projektet ”Udeliv og Fællesskab” har nu været en del af hverdagen på Dalsmark Plejehjem i 3 år. Projektet er kommet i stand med midler fra Friluftsrådet og Danske Diakonhjem. Naturvejleder Bo Tonnesen har været ansat i projektet de sidste 2 år. Projektets vision er at give ældre medborgere, herunder mennesker med demens adgang til gode naturoplevelser. Vi oplever at naturoplevelser øger trivsel, modvirker stress og har en sundhedsfremmende effekt. Belastningen af demens, samt andre psykiatriske og sociale sårbarheder, bliver mindre for såvel de berørte, samt ikke mindst deres familie og venner.

På konferencen vil der være indlæg fra indbudte foredragsholdere: Naturvejleder Benny Jensen bruger naturen i psykiatrien, de frivillige der yder en indsats på turene, og ikke mindst vore ”naturaktivister” på plejehjemmet og fra nærområdet. Se det vedhæftede program og fotos.

Der er indbudt samarbejdspartnere fra Sønderborg - og Aabenraa kommune. Selvfølgelig er alle interesserede velkomne.

Konferencen foregår på: DANSKE DIAKONHJEM, DALSMARK PLEJEHJEM I RINKENÆS mandag den 29/2- 2016 kl. 14.30 til 18.00.

 

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.