Vision

Aktivitetscenteret her i Danske Diakonhjem Dalsmark hedder, Udeliv og Fællesskab.

Vores vision er at give ældre medborgere, herunder især mennesker med demens, bedre adgang til gode naturoplevelser.

Vi tror på, at naturoplevelser øger trivsel, modvirker stress og adfærdsforstyrrelser, og har en sundhedsfremmende effekt.

Naturoplevelser hjælper også sådan at belastningen af demens, samt andre psykiatriske og sociale sårbarheder, bliver mindre for såvel de berørte, samt ikke mindst de pårørende.

Se vores brochure, Udeliv og fællesskab her


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.