På Dalsmark plejehjem lægger vi stor vægt på uddannelse og udvikling, og bruger mange ressourcer på dette, samt vedligehold af kompetencer,  både personlige og faglige.

Vi bruger meget tid på faglig supervison og sætter som vores højeste mål, at personalet er optimalt rustet til de opgaver arbejdet med beboerne rummer.

Siden 2008 har vi uddannet personalet i Eden og livsgnist-programmerne, senest er også rehabilitering indenfor Eden tilknyttet i maj 2015.

Vores sosu-personalet er uddannet således at deres kompetencer, faglige som personlige, er på højeste niveau i forhold til hvad der kræves på området, ligeledes de uddelegerede ydelser fra sygeplejerskerne.

Vi har uddannet 4 medarbejdere  i forflytning, hvilket højner vores niveau betragteligt på dette område.

I arbejdet med forflytninger indgår mange overvejelser om kontakt og kommunikation, idet man kommer meget tæt på hinanden i disse situationer.

Vi søger at have alle tilgængelige tekniske og teknologiske hjælpemidler til rådighed.

Vi holder trivselsrunder i plejegrupperne, dette giver personalet mulighed for at vende oplevelser med hinanden. Det er meget udviklende og befordrende for et godt psykisk arbejdsmiljø, samt for den faglige udvikling.

Vi afholder løbende faglig supervision, hvor alt personale tilbydes at deltage. Her tages særlige udfordringer op, dette udmunder ofte i handleplaner, nye tiltag, procedurer eller retningslinjer, som  højner det faglige niveau,

Alt plejepersonale har deltaget i demenskurserne 1 og 2.

Vores arbejdsmiljøgruppe er meget aktive og uddanner sig ligeledes løbende, vi har grøn smiley på vores arbejdsmiljø.

I 2013 fik plejepersonalet teambuilding læring i konflikthåndtering samt korrekt kommunikation via konsulentfirmaet Etikos.

Personalet har udarbejdet en APV med handleplan på det psykiske arbejdsmiljø, og sammen med Etikos vil vi arbejde med videreudvikling af vores drømme, således vores psykiske arbejdsmiljø til stadighed forbedres og udvikles.

Vi har som mål, at vi arbejder med anerkendelse, og den psykiske APV er netop udarbejdet efter metoder om anerkendelse.

En del af personalet har i 2012 været på kursus hos danske Diakonhjem, omhandlende "ånd og rødder"  i vores organisation. Dette fremmer vores identitetsfølelse og bevidstheden om de værdier vores organisation står for.

 Plejepersonalet bliver ligeledes løbende undervist i alle faglige kompetencer, af vores sygeplejerske og forstander, samt eksterne undervisere.

Ligeledes undervises de særlige nøglekompetencepersoner indenfor vores omsorgssystem, hele dokumentationsområdet, kørelister, utilsigtede hændelser m.v.

Vi har en fysioterapeut tilknyttet som udarbejder træningprogrammer, til de enkelte beboerer. Plejepersonalet udfører den daglige vedligeholdelsestræning med beboerne. Ligeledes  udføres motionstræning, til forbedring af styrke og balanceevner. Vi er overbevist om, at jo bedre beboernes mobilitet er, jo større er livskvaliteten og glæden.