Sundhedspolitik

 

 

Indledning:

 

Sundhed er et fælles ansvar for medarbejdere og ledelse i Danske Diakonhjem, Dalsmark .

Sundhed og forebyggelse for alle ansatte er en langsigtet og vedvarende proces.  Nogle gange viser resultaterne sig med det samme, andre gange ses resultaterne først på den meget lange bane. Med denne Sundhedspolitik er vi på rette vej og det fremtidige arbejde består i at fortsætte den nuværende udvikling, til gavn for medarbejdere, ledelse og ikke mindst beboerne og borgere i eget hjem i Dalsmark. Sundhedspolitikken revideres med jævne mellemrum dog mindst en gang årligt og godkendes af det til enhver tid siddende SU.

 

 

Definition:

 

Hvad er sundhed?   ( Kilde WHO, redigeret udgave)

Sundhed er andet end blot fravær af sygdom.

Sundhed er en positiv egenskab ved den enkelte.

Sundhed er den kraft og styrke, der sætter os i stand til at klare dagligdagens belastninger og udfordringer.

 

Hvad er sundhedsfremme?  ( Kilde: Ottawa-dokumentet, redigeret udgave)

Sundhedsfremme er at forsøge at styrke sundheden – enten for den enkelte, en gruppe eller hele samfundet.

Det kan ske ved at gøre det lettere for folk at vælge en sundere måde at leve på (livsstilen).

Det kan også ske ved at gøre omgivelserne sunde (levevilkårene).

Sundhedsfremme handler altså både om vores egne sunde valg og om at tage ansvar for hinanden, f.eks. ved at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Sundhedspolitik for Dalsmarks ansatte:

I Danske Diakonhjem, Dalsmark  ønsker vi at fremme medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsglæde ved at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og ved skabe rammer for forebyggende initiativer.

 

Vi er bevidste om, at vi på arbejdspladsen påvirker hinandens holdninger og vaner – på godt og ondt.

 

 

Vision:    

Sundhed, trivsel og arbejdsglæde for alle ansatte i Dalsmark

Vi vil gerne fremstå som en moderne og attraktiv  arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og

fastholde kvalificerede medarbejdere.

 

Mission: 

Dalsmark understøtter medarbejdernes sunde valg.  Medarbejdernes ressourcer og

forudsætninger er forskellige og varierer gennem livet. Det betyder at nogle medarbejdere har

brug for særlige tiltag. Som udgangspunkt ønsker vi at sikre medarbejderne en målrettet,

koordineret og helhedsorienteret indsats. At forbedre sundheden kræver at alle tager ansvar –

d.v.s. både den ansatte, familien, Dalsmark m.fl..

Dalsmark vil sørge for at rammerne er til stede, så det er muligt at træffe det sunde valg.

 

Mål: 

Den generelle sundhed og dermed robusthed* blandt alle ansatte øges. Der kan tages

udgangspunkt i sundhedstjek, sygefraværesstatestikkerne og Eden varmeundersøgelse.

Alle har mulighed for at deltage i forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

 

*definition robusthed: som tåler fysisk og/eller psykisk modgang. F.eks. er en håndvask lavet af et robust materiale , der kan tåle vand m.m.

 (og ikke lavet af aviser). D.v.s. at vi skal være rustet til den kerneopgave vi skal udføre.

 

 

Fokusområder:

 

Trivsel - Vi ønsker at skabe rammer i Dalsmark, der giver medarbejderne mulighed for at leve et sundt

arbejdsliv, fysisk og psykisk velvære.

 

Hvordan gør vi så:

Arrangementer, så medarbejderne har mulighed for at mødes i fritiden og lære hinanden at kende på en

anden måde. ( f.eks. personaleforeningens arrangementer, Ladywalk, Kulturnatløb etc.)

-          Trivselsrunder

-          Etikos

-          Eden ( planter, dyr, børn, familieliv samt udeliv).

-          Morgengymnastik

-          Motion i arbejdstiden ( redskaber som powerhoop, elastikker m.m., lån af forskellige aktivitetskasser)

-          Fri salatbar og frugtordning

-          Sundhedsordningen

-          Sundhedsgruppen (undergruppe under AMG)

-          Massagestol

-          Røgfri arbejdsplads

-          Tilskud til Gråsten fitness

-          Sundhedsambassadør

 

 

     Medinddragelse – sundhedspolitikken tager udgangspunkt i medarbejdernes og Dalsmarks behov og

ønsker.

 

Hvordan gør vi så:

- Vi tilstræber en løbende dialog om behov og ønsker

- Der er opsat en kasse på personalekontorerne til gode ideer

- De enkelte tiltag evalueres jævnligt i sundhedsgruppen og i AMG

 

 

 

Sammenhæng – vi arbejder for en integration af vore tiltag omkring vores arbejdsmiljø,

medarbejdernes livsstil og Dalsmarks sociale ansvar.

 

Hvordan gør vi så:

Arbejdsmiljøarbejdet og sundhedsarbejdet koordineres på AMG-møderne, idet vi har et fast sundheds –

punkt på dagsordenen. De ansvarlige parter er ledelsen, AMG og SU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Behandlet på AMG d.11.06.2013

 

 Godkendt i SU d. 18.06. 2013

 

 Evalueres senest: 18.06.2014