Medarbejder/lederprofil på plejehjemmet

Danske Diakonhjem Dalsmark

Den faglige profil på Dalsmark plejehjem har rod i diakonien og plejetilgangen er derfor grundlæggende baseret på det kristne menneskesyn. Det betyder at vi:

o   Betragter et hvert menneske som unikt skabt og værdifuldt

o   Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd

o   Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis

o   Imødekommer menneskets behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg

o   Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, familier, frivillige og medarbejdere

Det overordnede mål er, at tilbyde et godt liv for beboerne og et godt arbejdsliv for de ansatte.
Vores hjertesag er pleje og omsorg med personlig nærvær og høj faglighed, derfor lægger vi stor vægt på faglig kompetence og indgående kendskab til den enkelte beboers behov og ønsker.

Forankring i Eden

Vores arbejde her på Dalsmark Plejehjem er forankret i Eden Alternative. Alle medarbejdere skal kende og forstå kerneydelsen i arbejdet, som lyder:

”At hjælpe mennesker der lever og bor i plejehjem eller eget hjem, til at leve et meningsfuldt hverdagsliv, så de får mulighed for at leve og udvikle sig indtil det øjeblik de dør.”

Dette indebærer, at du har lyst og evne til at være i et familiært miljø. Vi bruger dyr, planter, børn, familie og venner som hjælpere til det gode hverdagsliv – det skal du også være indstillet på.
Du skal have lyst til at deltage i fællesskabet og vi forventer, at du deltager i husets liv ved fester og arrangementer.
Desuden skal du kunne give og modtage omsorg – såvel til kollegaer som beboere.

Natur

Her på Dalsmark tror vi på, at natur og udeliv er en ret for alle. Ved at arbejde her forpligter du dig til, at planlægge en hverdag, således at udeliv tilgodeses for alle.
Derfor er det en forudsætning, at du forstår vigtigheden i at komme ud – og at du selv kan lide at opholde dig i naturen.

Det personlige

Vi arbejder ud fra et person- og relations orienteret synspunkt. Det vil sige, at du skal være afstemt med hvad beboerne ønsker – og altid arbejde ud fra det. Samtidig vægter vi gode relationer højt. Det forventes, at du engagerer dig i de enkelte personer – både beboere og kollegaer, og gør en indsats for, at skabe et godt og familiært fællesskab.

Vi forventer desuden, at du besidder selvindsigt og ser konflikter som en mulighed for udvikling.
Du skal have lyst til aktivt, at tilegne dig ny viden og være åben og nysgerrig.

Forhold til de mennesker vi er ansat til at hjælpe

Vi forventer, at du fordomsfrit accepterer selvbestemmelse og aktivt hjælper beboerne med selv at bestemme.Herunder skal du hjælpe beboerne med at opfylde de universelle behov om at:

o   Føle at der er brug for en og man er til nytte

o   Have mulighed for, at drage omsorg og give og modtage kærlighed

o   Få selvtilliden styrket

Desuden bør du altid huske på, at, ”Beboerne ønsker altid at samarbejde. Lykkedes samarbejdet ikke er det dig der tager ansvaret for det”.

Psykisk arbejdsmiljø

Vi lægger vægt på, at være en arbejdsplads hvor alle trives. Derfor forventes det, at du bidrager til det gode psykiske arbejdsmiljø og husker på, at vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø.

Fagligt

For hele tiden, at være opdateret på de nyeste tiltag, skal du løbende opdatere din uddannelse og udvikle dine kompetencer.
Derudover skal du have en miljø- og økonomisk bevidst tankegang, i forhold til dit arbejde. 

Forhold til ledelsen

Vi arbejder hen imod at få en så flad struktur som overhovedet muligt. Derfor er det en forudsætning, at du vil din leder og at du forholder dig personligt til din leder. Vi forventer at medarbejderne inddrager lederen i hverdagen og har lyst til at drøfte tanker og idéer, i forhold til arbejdet.

Forventninger til lederen

Lederen forventes samme profil som medarbejderne. Derudover skal lederen have et godt overblik, have økonomisk flair og være i stand til, at uddelegere arbejdsopgaver.
Lederen skal udvise engagement og turde tage konflikterne når de kommer.
Det forventes ydermere, at lederen udviser tillid til medarbejderne og er med til at fremme en gensidig respekt og aktivt gør brug af demokratiet.