Det er naturligvis muligt at beholde sin egen læge og tandlæge.

Ved tidsbestilling er personalet behjælpelig med dette.

 

Beboernes medicin opbevares i et aflåst skab i boligen.

 Personalet kan hjælpe med dosering af medicin, medicinændringer mv..

 Medicin bringes ud dagligt også i akutte tilfælde fra apoteket.

 Der tillægges gebyr på alle leveringer.

Det er en god idé at lave en betalingsaftale med bank og apotek.

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.