Plejehjemmet har en fast frisør tilknyttet, hun kommer hver. 2. onsdag.

Hvis en beboer ønsker hårpleje meddeles kontaktpersonen dette, hun noterer dette ønske i frisørens bog.

Det samme er gældende for fodpleje. 

 

Det er selvfølgelig også muligt at beholde egen frisør og/eller fodplejer udenfor plejehjemmet.